Perancangan yang terbatas

Kebanyakan perancangan perolehan aset oleh Kerajaan hanya mengambil kira keperluan jangka pendek, tanpa membentangkan analisis keperluan yang tepat serta pelan perancangan strategik jangka panjang. Ini mengakibatkan ketidaktepatan pada penjajaran keutamaan aset yang diperlukan oleh sektor pertahanan. Bagi menangani perkara ini, perancangan aset jangka panjang diperlukan untuk memeta dan merancang strategi perolehan Kementerian bagi mengenal pasti aset yang perlu dinaik taraf atau diganti.


Saiz pasaran

Industri pertahanan kekurangan massa kritikal untuk mendorong kepelbagaian pasaran dan pengguna untuk menyokong inisiatif eksport industri pertahanan. Pelaburan modal yang tinggi, sama ada di peringkat awal atau peringkat kelangsungan operasi, menghalang kemasukan ke sektor ini. Terdapat risiko kewangan yang tinggi untuk menubuhkan kemudahan pembuatan atau pemasangan tanpa jaminan kontrak pembekalan alat ganti atau produk kepada pembeli utama, iaitu Kerajaan Malaysia.

Kepelbagaian spesifikasi

Produk ketenteraan dan perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (ATM) merangkumi pelbagai jenis dan spesifikasi. Kuantiti untuk setiap produk dan perkhidmatan tidak membenarkan kapasiti pengeluaran atau margin keuntungan bagi syarikat tempatan. Hasilnya, Malaysia harus mengimport produk dan perkhidmatan tersebut dan ini menyumbang kepada pengimportan produk pertahanan yang tinggi.


Kebergantungan Kepada Pengilang Peralatan Asal (OEM) Asing

Peralatan dan perisian ketenteraan semasa bergantung kepada OEM asing. Penyelesaian jangka panjang adalah untuk Malaysia meneliti untuk membangunkan program pengurusan teknologi yang cekap dan mengurangkan kos membangunkan keupayaan teknologi tanpa menjejaskan kecanggihannya.

Ketidakpadanan tenaga kerja mahir

Ketidakpadanan antara pasaran dan permintaan tenaga kerja mahir adalah isu umum dalam industri pertahanan. Tujuan industri pertahanan Malaysia bukan hanya memenuhi permintaan peralatan ketenteraan tetapi juga untuk mewujudkan pekerjaan berkemahiran tinggi dan berpendapatan lumayan. Setakat ini, hasilnya kurang memuaskan, dengan prestasi industri pertahanan domestik sedang ketinggalan kerana peluang pekerjaan yang terhad, dan kebanyakan aktiviti adalah berteknologi rendah.


Pengurangan dana

Perbelanjaan pertahanan di Malaysia adalah lebih rendah berbanding negara-negara jiran seperti Singapura. Kelembapan ekonomi adalah penyebab utama kepada pengurangan perbelanjaan di dalam sektor pertahanan. Dengan krisis yang ditimbulkan berlaku akibat pandemik COVID-19, Kerajaan di seluruh dunia lebih memfokuskan usaha mereka ke arah pembangunan kesihatan dan ekonomi.