Aktiviti Pertumbuhan Ekonomi Utama

TPB2030 memberi fokus kepada 7 Aktiviti Pertumbuhan Ekonomi Utama (KEGA) iaitu Ekonomi Digital, Pembuatan, Pertanian & Komoditi, Hab Halal dan Makanan, Logistik, Pengangkutan & Mobiliti Lestari, Hab Kewangan Islam 2.0 dan Pelancongan.
Lebih Lanjut

KEGA 1

Pertanian dan Komoditi

KEGA 2

Ekonomi Digital

KEGA 3

Hab Halal dan Makanan

KEGA 4

Hab Kewangan Islam 2.0

KEGA 5

Logistik, Pengangkutan dan Mobiliti Lestari

KEGA 6

Pembuatan

KEGA 7

Pelancongan

Bidang Transformasi Ekonomi Bumiputera

Bidang Transformasi Ekonomi Bumiputera (BETA) adalah sektor yang telah dikenal pasti di bawah Tindakan Pembangunan Bumiputera 2030 (TBP2030) berdasarkan potensi yang belum dimanfaatkan dan dapat diterokai untuk meningkatkan dan memperkasakan lagi penyertaan Bumiputera.

BETA

Industri Pertahanan dan Keselamatan

BETA

Pembinaan Moden : IBS

BETA

Aeroangkasa

Bidang Keutamaan

TPB2030 dibangunkan untuk memastikan yang strategi Bumiputera digariskan dalam WKB2030 dapat dilaksanakan dengan penglibatan bekerjasama pemain utama industri dengan tumpuan kepada 7 KEGA yang disokong oleh 7 PA.
Lebih Lanjut