Membangunkan Satu Kajian Keperluan Perumahan Bumiputera Untuk Penambahbaikan Dasar


Inisiatif #1

Melaksanakan Kajian Keselanjaran Keperluan Perumahan (“Housing Needs Continuum”)

Kajian Keselanjaran Keperluan Perumahan “Housing Needs Continuum” akan memungkinkan pemetaan keperluan perumahan Bumiputera dilakukan bagi membantu penggubal dasar dalam merumus dan menafsirkan penyelesaian yang sesuai untuk komuniti yang kurang mendapat liputan, sekali gus mendorong pemilikan kediaman Bumiputera.

RM3.26juta

Pembiayaan


Menggalakkan Pemilikan Kekayaan Oleh Bumiputera


Inisiatif #2

Peluasan Skim Sewa-untuk-Beli (RTO)

Kejayaan inisiatif ini dalam aset kediaman akan direplikasi dalam aset komersial dan perindustrian melalui peluasan konsep RTO kepada aset komersial dan industri oleh Agensi yang diberi mandat oleh Bumiputera. Kemasukan skim RTO dalam modul pembangunan usahawan Bumiputera yang ada akan membantu mempercepat pertumbuhan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) Bumiputera.

RM29.5juta

Pembiayaan


Meningkatkan Nilai Aset Milik Bumiputera


Inisiatif #3

Melakukan Analisis Menyeluruh Pasaran “Bumiputera Big Box” (3B)

Sebelum pengenalan 3B, kajian kebolehlaksanaan dan analisis pasaran harus dilakukan untuk mengenal pasti dan menarik minat penyewa utama untuk menjadi sebahagian daripada program ini. Analisis ini akan memberi maklumat kepada Kerajaan mengenai strategi yang sesuai untuk menjamin penerimaan konsep ini oleh penyewa utama dengan mewujudkan situasi menang-menang bagi penyewa utama dan peruncit Bumiputera. Penyewa utama akan menikmati penyewaan bersubsidi, sementara peruncit Bumiputera boleh beroperasi di kompleks membeli-belah yang lengkap dengan harga sewa yang fleksibel setanding dengan margin keuntungan mereka.

RM1juta

Pembiayaan