Membangunkan Produk Pembuatan Bernilai Tambah Tinggi

"Kejayaan pelaksanaan program pembangunan di bawah KEGA Pembuatan akan menyumbang kepada GOS bernilai RM29.59 bilion dan mencipta 145,225 pekerjaan langsung kepada sektor ini."

Program Pembangunan #1

Mengeksport Produk Farmasi ke Negara-Negara OIC

Kerajaan berhasrat untuk mengadakan kerjasama berteknologi tinggi dengan negara-negara OIC untuk membawa masuk pelaburan mereka dalam inisiatif ini yang akan menjamin bekalan ubat-ubatan. Projek ini bertujuan untuk mewujudkan 60 kemudahan farmasi berprestasi tinggi di satu lokasi dalam tiga (3) fasa. Ini juga akan membuka jalan untuk mewujudkan subkategori baharu seperti “Farmaseutikal Halal”. Kemudahan tersebut akan menerima pengesahan daripada 3 badan kawalan perubatan iaitu Pentadbiran Makanan dan Ubatan AS (FDA), Agensi Penilaian Ubat-ubatan Eropah (EMEA) dan Pentadbiran Barangan Rawatan Terapi Australia (TGA).

RM4.90bilion

GOS

RM8.68bilion

Pembiayaan

20,460

Pekerjaan

Program Pembangunan #2

Memastikan Pendaftaran Perubatan Galenikal yang Dikeluarkan Kerajaan

Menerusi Kerjasama Awam Swasta (PPP) di bawah model Built Operate (BO), syarikat yang dilantik akan melakukan R&D bagi membolehkan pendaftaran semua ubat galenik dilaksanakan dengan betul. Cadangan ini dapat mengatasi masalah pendaftaran ubat agar pesakit mendapat ubat galenik yang selamat dan berkesan.

Menerusi PPP, entiti pengoperasi akan menguruskan aspek daya maju, pengurangan risiko dan pensijilan untuk memastikan dana-dana awam digunakan secara optima tanpa memberi kesan kepada kelestarian syarikat. Kerajaan hanya akan membayar apa yang digunakan, tanpa pesanan minimum.

RM47juta

GOS

RM40juta

Pembiayaan

141

Pekerjaan


Program Pembangunan #3

NAP2020 – Pembangunan Kenderaan Generasi Masa Depan (NxGV)

Program pembangunan ini bertujuan untuk mengenal pasti bidang utama dan kegiatan seperti yang dinyatakan dalam NAP2020 yang dapat membantu mengembangkan permintaan tempatan, kemampuan pembuatan untuk NxGV dan memperkuat rantaian nilai. NxGV memerlukan peningkatan rantaian bekalan bagi menyediakan komponen dan peranti baru kepada pengeluar kereta. Ini kemudian akan memudahkan pertumbuhan dalam analitik data raya, internet benda (IoT), radio network, robotik, realiti terimbuh (AR), kecerdasan buatan (AI), dan lain-lain medium baharu.

RM21.22bilion

GOS

109,820

Pekerjaan

Program Pembangunan #4

Malaysia Sebagai Hab Pembuatan 3D

Untuk mempercepat pertumbuhan pembuatan 3D, terutamanya dalam kalangan pengeluar Bumiputera, Kerajaan melalui TERAJU akan memastikan pemberian geran R&D untuk percetakan / pembuatan 3D di bawah dana pembangunan Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi (MOSTI). Selain itu, kerjasama dengan universiti dan institusi penyelidikan untuk mengkomersialkan pencetak 3D baharu dan teknik pembuatan juga akan diadakan.

RM691juta

GOS


Menukar Sisa Kepada Tenaga


Program Pembangunan #5

Penukaran Sisa Perbandaran kepada Tenaga (Waste to Energy)

Program pembangunan ini merangkumi pengurusan dan pemprosesan 800 tan sampah setiap hari di lokasi pelupusan sampah di Johor dengan tempoh konsesi selama 29 tahun. Dengan menggunakan teknologi homegrown yang diusahakan oleh syarikat Bumiputera, sampah ditukar menjadi produk sampingan yang berguna seperti makanan haiwan (15%), baja (15%), makanan protein Black Soldier Fly (BSF) (15%), tenaga (30%), minyak pirolisis (22%) dan pelet (3%).

RM10juta

GOS

RM349juta

Pembiayaan

143

Pekerjaan

Program Pembangunan #6

Penukaran Sisa kepada Bahan (Waste to Materials) dan Tenaga (Waste to Energy)

Program pembangunan ini akan dijalankan dalam 2 fasa. Fasa 1 (2021-2023) melibatkan pengambilan bahan di tapak pelupusan sisa dan pengeluaran kompos dan Refuse Derived Fuel (RDF) pepejal. Sementara Fasa 2 (2022-2024) akan melalui proses gasifikasi bahan bakar pepejal RDF to syngas biochemicals (seperti elektrik, metanol, alkohol, biodiesel, gas memasak dan bahan bakar jet).

RM134juta

GOS

RM962juta

Pembiayaan

268

Pekerjaan


Program Pembangunan #7

Penukaran Sisa Plastik kepada Bahan Bakar


Program Pembangunan 7.1

Penukaran Sisa Plastik kepada Bahan Bakar

Kerajaan akan memudah cara pelaburan dalam Sistem Penukaran Plastik ke Bahan Bakar yang dibangunkan oleh syarikat Bumiputera, menggunakan proses pecahan polimerisasi untuk menukar plastik sampah menjadi bahan bakar diesel sulfur ultra rendah. Kini terdapat 300 tapak pelupusan tertutup yang aktif di Malaysia yang dapat dipertimbangkan untuk fasa pengembangan selanjutnya.

RM233juta

GOS

RM755.33juta

Pembiayaan

1,220

Pekerjaan

Program Pembangunan 7.2

Peluasan Projek Sisa Plastik kepada Bahan Bakar

TPB2030 bercadang untuk memperluas pembangunan loji sisa plastik kepada bahan bakar ke 10 tapak pembuangan sampah lain di seluruh Malaysia, khususnya di negeri-negeri yang tertakluk di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672). Pembangunan ini akan meningkatkan kapasiti 10 loji untuk memproses 5,000 tan sampah plastik setiap hari, menghasilkan 1,560 juta liter minyak diesel berteknologi hijau tinggi sulfur tinggi setahun.

RM2.33bilion

GOS

RM7.55bilion

Pembiayaan

12,220

Pekerjaan


Memperkasa Pengeluar Bumiputera Tempatan


Program Pembangunan #8

Penghasilan penyelesaian AnanoCoat sebagai Penyah Kuman yang Berkesan untuk Memerangi Patogen Udara

Kerajaan merancang untuk memperkenalkan penyelesaian nano penyah kuman patogen yang diperakui di peringkat antarabangsa agar dapat dipasarkan untuk pasaran global. Peluang akan diberikan bagi syarikat Bumiputera untuk bekerjasama dengan Kerajaan dan institusi pengajian tinggi awam bagi menjayakan projek ini.

RM1juta

GOS

RM5juta

Pembiayaan

866

Pekerjaan

Program Pembangunan #9

Menaik Taraf Lampu Jalanan Perbandaran dengan Lampu Jalan LED Menggunakan Teknologi Pembuatan Tempatan

Kerajaan akan melaksanakan projek ini berdasarkan sistem Build-Operate-Transfer (BOT) dan akan melibatkan pemberian tempoh konsesi antara 10 hingga 12 tahun berdasarkan jaminan keselamatan (security bond) Kerajaan.

RM26juta

GOS

RM740juta

Pembiayaan

107

Pekerjaan