Mengembangkan Produk Pertanian Baharu Bernilai Tambah Tinggi

“Kejayaan pelaksanaan program pembangunan di bawah KEGA Pertanian dan Komoditi akan menyumbang kepada GOS bernilai RM25.06 bilion dan mencipta 11,156 pekerjaan langsung kepada sektor ini.”

Program Pembangunan #1

Membangunkan Ubat – Ubatan Botanik Dan Produk Herba Bernilai Tinggi

Untuk memanfaatkan kelebihan daya saing unik Malaysia, Kerajaan akan memberikan bantuan untuk mengembangkan perniagaan Bumiputera sebagai pengeluar dan pengeksport ubat-ubatan botanik dan ramuan herba bernilai tinggi global. TPB2030 berhasrat untuk meletakkan Malaysia sebagai hab perkhidmatan ubat-ubatan botanik profesional melalui pelaksanaan program pembangunan ini.

RM402juta

GOS

RM1.1bilion

Pembiayaan

258

Pekerjaan

Program Pembangunan #2

Menubuhkan Sebuah Lembah Minyak Pati

Melalui model perkongsian awam-swasta (PPP), institusi penyelidikan dan universiti di Malaysia akan bekerjasama dengan sektor swasta untuk mengembangkan model perniagaan Lembah Minyak Pati, dengan fokus kepada penyelidikan, teknologi dan pengeluaran hilir. Sebagai contoh, kerjasama antara sektor swasta dan Jabatan Alam Sekitar, dan Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). Sehingga kini, organisasi swasta telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) dengan UniSZA dan menempah mesin penyulingan hidro untuk memproses daun gelam.

RM137juta

GOS

RM90juta

Pembiayaan

1,000

Pekerjaan


Program Pembangunan #3

Pemodenan Inisiatif Fiber Kenaf

Transformasi industri yang berjaya akan menghidupkan semula industri kenaf dan menjadikan Malaysia sebagai pengeluar kenaf moden yang terkemuka, dengan sumbangan RM1.01 bilion dalam GOS pada tahun 2030. Program ini juga akan mewujudkan lebih daripada 2,254 pekerjaan langsung menjelang tahun 2030, serta peluang untuk petani Bumiputera menjadi lebih kompetitif untuk memiliki syer pasaran yang lebih besar dalam sektor ini.

RM1.01bilion

GOS

RM82juta

Pembiayaan

2,254

Pekerjaan


Menawan Pasaran Premium


Program Pembangunan #4

Menubuhkan Sebuah Pusat Florikultur dan Hortikultur

Dengan memanfaatkan pertumbuhan industri ini, Kerajaan akan menubuhkan Pusat Pengeluaran Komersial Florikultur dan Hortikultur (CCPFH) sebagai program pembangunan di bawah TPB2030. Pusat ini akan menyediakan produk dan perkhidmatan seperti bunga segar dan dedaunan, tanaman pot bunga dan dedaunan, tanaman batas, taman rumah, dan sektor industri landskap.

RM28juta

GOS

RM100juta

Pembiayaan

71

Pekerjaan


Program Pembangunan #5

Membina Taman Akuakultur


Program Pembangunan 5.1

AquacultureValley @ Centre of Excellence (CoE)

Taman akuakultur ini akan berfungsi sebagai pusat kecemerlangan untuk melatih usahawan akuakultur laut dan penternak ikan. Lokasi yang telah dikenal pasti dan dicadangkan oleh sektor swasta termasuk Jerantut, Rompin, Beserah, Langkawi, Laguna, Besut dan kawasan berpotensi di Malaysia Timur seperti Semporna, Tanjung Manis dan Telaga Air.

RM40juta

GOS

RM211.7juta

Pembiayaan

165

Pekerjaan

Program Pembangunan 5.2

Marine Aquaculture Valley Centre of Excellence (CoE)

Aquaculture Valley @ Centre of Excellence dan Marine Aquaculture Valley Centre of Excellence di bawah program pembangunan ini akan melaksanakan amalan reka bentuk yang baik dan dilengkapi dengan sistem milikan Institut Penyelidikan Perikanan (IPP), Sistem Akuakultur yang Mengitar Semula (Recycle Aquaculture System – RAS) dan teknologi IoT untuk menghasilkan keberhasilan yang berkualiti tinggi dan meningkatkan produktiviti ikan bersaiz kecil, serta anak ikan (fingerlings).

RM10juta

GOS

RM49.58juta

Pembiayaan

50

Pekerjaan


Program Pembangunan 5.3

Penternakan Udang Galah Berskala Besar

Taman Akuakultur di Rompin akan memberi fokus kepada penghasilan udang galah (Macrobachium rosenbergii) serta ternakan air tawar yang bernilai tinggi di pasaran tempatan dan global. Terletak di tanah seluas 500 hektar di Zon Industri Akuakultur (ZIA), program pembangunan ini dijangka menghasilkan sehingga 2,400 tan udang galah dengan anggaran pendapatan RM60 juta setahun, sekali gus menjadikan syarikat Bumiputera sebagai pengeluar terbesar udang galah di negara ini.

RM30juta

GOS

RM48.79juta

Pembiayaan

56

Pekerjaan


Program Pembangunan #6

Membina Kilang Tanaman Skala Besar untuk Tanaman Bernilai Tinggi

Untuk memaksimumkan kesan pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi negara, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) akan memimpin program pembangunan ini untuk membangunkan rantaian bekalan kilang yang lengkap untuk tanaman bernilai tinggi. Kilang ini akan dapat melaksanakan R&D, pengeluaran, pembangunan produk, serta pemasaran kepada pengguna untuk tanaman bernilai tinggi yang telah dikenal pasti.

RM2.80juta

GOS

RM79.53juta

Pembiayaan

19

Pekerjaan

Program Pembangunan #7

Membangunkan Industri Benih Bunga Bermusim Malaysia

Di bawah TPB2030, industri akan dibangunkan untuk memenuhi keperluan khusus negara-negara tropika sebagai enjin pertumbuhan ekonomi dan sumber pendapatan baharu bagi negara ini. Dengan menggunakan model perkongsian awam-swasta (PPP), MARDI akan menerajui penyelidikan dan pembangunan untuk menghasilkan benih bunga yang sesuai untuk negara tropika dan Kerajaan akan memberikan bantuan daripada segi infrastruktur dan sumber untuk program pembangunan ini.

RM6.83bilion

GOS

RM53.49juta

Pembiayaan

50

Pekerjaan


Program Pembangunan #8

Memperhebat Perikanan dan Akuakultur Bumiputera

Untuk mengubah gangguan pasaran menjadi peluang, program pembangunan ini akan menjalankan 3 program untuk meningkatkan sumber pendapatan nelayan Bumiputera bagi memenuhi permintaan perikanan. Program-program tersebut adalah: Program A: Meningkatkan Kapasiti Nelayan Akuakultur, Program B: Membangun Pusat Pengumpulan & Pengedaran (CCDC) dan Program C: Pembangunan Pasar Nelayan.

RM99juta

GOS

RM746.50juta

Pembiayaan

1,820

Pekerjaan


Melindungi Jaminan Makanan Malaysia


Program Pembangunan #9

Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Ternakan Lembu Kebangsaan

Untuk mengatasi masalah ini, Kerajaan akan membentuk perkongsian awam-swasta (PPP) untuk menubuhkan Pusat Kecemerlangan Ternakan Nasional yang akan membolehkan Malaysia meningkatkan pengeluaran bekalan daging ternakan dalam negeri untuk memenuhi permintaan negara. Program pembangunan ini melibatkan peningkatan stok bahan makanan ternakan, perdagangan ternakan, pembangunan fidlot, kawasan pembiakan dan rumah penyembelihan serta penubuhan stesen ternakan untuk pemeriksaan dan kuarantin berpusat dengan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS).

RM370juta

GOS

RM250juta

Pembiayaan

1,506

Pekerjaan

Program Pembangunan #10

Menubuhkan Pusat Kecemerlangan Akuaponik Kebangsaan

Pusat Kecemerlangan Akuaponik Kebangsaan (CoE) akan mengawal selia pembangunan dan transformasi pusat akuakultur yang tidak aktif kepada ladang moden yang dilengkapi dengan penyelesaian pertanian pintar dan pertanian bandar. Program pembangunan ini menyasarkan pembangunan platform kepada usahawan tani untuk meneroka pertanian akuaponik menerusi Pusat Kecemerlangan Akuaponik Kebangsaan dengan bantuan menerusi geran Kerajaan atau kemudahan bank, program latihan serta jaminan jualan dan pendapatan menerusi badan pelaburan CoE.

RM460juta

GOS

RM250.50juta

Pembiayaan

329

Pekerjaan


Program Pembangunan #11

Membangunkan Syarikat Biji Benih Bumiputera

Kerajaan akan memberikan laluan pantas dan sokongan kepada pembangunan syarikat biji benih Bumiputera untuk bekerjasama dengan syarikat biji benih bioteknologi mampan dengan saluran pengedaran sedia ada. Sokongan daripada Kerajaan dalam bentuk kelulusan yang dipercepat, pinjaman mudah dan sokongan teknikal akan diberikan. Program pembangunan ini akan meningkatkan rantaian nilai jaminan makanan daripada peringkat R&D, pengeluaran, pemprosesan sehingga ke pemasaran.

RM280juta

GOS

RM210.03juta

Pembiayaan

102

Pekerjaan


Memperkukuh Dan Menyepadukan Rantaian Nilai Pertanian


Program Pembangunan #12

Membangunkan Rantaian Nilai Sistem Platform Pertanian


Program Pembangunan 12.1

Sistem Platform Pertanian (APS)

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI), bekerjasama dengan pengusaha teknologi tempatan, akan mengembangkan Sistem Platform Pertanian (APS). Sistem ini membolehkan penanam dan pihak berkepentingan mengintegrasikan aktiviti huluan seperti perancangan projek tanaman, pertanian produksi, dengan operasi hiliran seperti penjualan perniagaan dengan perniagaan (B2B) serta perniagaan dengan pengguna (B2C), pemasaran dan juga sokongan kewangan dan tenaga kerja.

RM880juta

GOS

RM331.21juta

Pembiayaan

225

Pekerjaan

Program Pembangunan 12.2

Perancang Tanaman Digital

Sejajar dengan keperluan untuk memupuk kemajuan teknologi, program pembangunan ini juga akan mengembangkan Perancang Tanaman Digital iaitu sebuah penyelesaian digital menggunakan data raya bagi meramalkan penawaran dan permintaan untuk sektor pertanian untuk membantu menguruskan pengeluaran, agregasi dan juga keperluan pemasaran.

RM90juta

GOS

RM137.83juta

Pembiayaan

236

Pekerjaan


Program Pembangunan #13

Menubuhkan Pusat Rujukan Kecemerlangan Produk Hutan

Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM) akan mewujudkan kemudahan dan perkhidmatan OEM berskala besar yang canggih dan berakreditasi kepada pengusaha Bumiputera bagi menghasilkan produk hijau seperti kosmetik, minuman kesihatan dan aplikasi mesra alam yang lain. Pusat Rujukan Kecemerlangan Produk Hutan akan menawarkan perkhidmatan kepada sebilangan besar PKS Bumiputera, menyediakan keupayaan pengeluaran besar-besaran, pensijilan hijau, dan sokongan pengkomersialan.

RM1.17bilion

GOS

RM31.15juta

Pembiayaan

74

Pekerjaan


Memanfaatkan Komoditi Bernilai Tinggi


Program Pembangunan #14

Menubuhkan Syarikat Unsur Nadir Bumi (REE) Bumiputera

Menyedari potensi industri yang belum dimanfaatkan ini, pembentukan Syarikat Unsur Nadir Bumi (REE) Bumiputera akan dapat membuka peluang besar bagi segmen Bumiputera kerana Malaysia akan menjadi hab penting bagi industri mineral di bawah Pelan Transformasi Industri Mineral 2021-2030 (TIM 2021-2030) dan RMKe-12. Program pembangunan ini bermatlamat untuk menubuhkan Syarikat Unsur Nadir Bumi (REE) Bumiputera untuk pelaksanaan Carve-Out and Compete dan menawan sekurang-kurangnya 50% daripada semua pelaburan dan hak untuk melombong REE.

RM10bilion

GOS

Program Pembangunan #15

Meningkatkan Kemampanan Penanaman Lada Hitam

Program pembangunan ini beriltizam untuk meningkatkan kemampanan tanaman lada hitam menerusi program penanaman dan penyelenggaraan lada hitam, meningkatkan keluasan ladang dan meningkatkan penyertaan usahawan Bumiputera di dalam aktiviti hiliran produk berasaskan lada hitam.

RM100juta

GOS

RM7juta

Pembiayaan

20

Pekerjaan