1.0 Pertanian

Malaysia kini berada di kedudukan ke-4 dari segi penggunaan tanah untuk pertanian dalam kalangan negara Asia Tenggara dengan ukuran tanaman yang luas. Walau bagaimanapun, nisbah tanah suai tani negara adalah yang terendah di rantau ini berbanding kelebihan yang dimiliki.

Keselamatan Makanan dan Keupayaan Kendiri

Malaysia adalah pengimport makanan utama, dan hanya menghasilkan 70% produk di dalam negara, manakala selebihnya diimport daripada seluruh dunia. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), defisit makanan negara telah meningkat daripada RM16.76 bilion pada tahun 2013 kepada RM19 bilion pada tahun 2018. Sebagai pengimport makanan utama, Malaysia mengalami ketidakstabilan harga akibat kesan penawaran dan permintaan pasaran serta perubahan kadar pertukaran wang asing, yang mempengaruhi Indeks Harga Pengguna (CPI).


COVID-19

Seperti negara lain, Malaysia tidak terlepas daripada implikasi negatif pandemik yang belum pernah terjadi sebelum ini. COVID-19 memberi kesan buruk terhadap sistem pengeluaran makanan sektor pertanian dan rantaian bekalan makanan berikutan langkah-langkah pencegahan kesihatan perlu dilakukan dalam usaha untuk membendung virus tersebut. Kekurangan tenaga kerja dan sekatan pengangkutan dan pergerakan masyarakat mengakibatkan cabaran logistik yang melambatkan perkhidmatan pertanian.

Kekurangan Pekerja Tempatan

Kebergantungan yang tinggi kepada pekerja asing dalam sektor pertanian dan perhutanan telah menyebabkan kemasukan pekerja asing yang lebih tinggi dan penurunan keupayaan penanaman pertanian dalam kalangan pekerja tempatan. Ini telah menyebabkan gangguan dalam pasaran buruh dan pengurangan gaji penduduk tempatan kerana pengambilan buruh asing sebagai pekerja adalah antara paling efektif dari segi kos dalam sektor pertanian.


Kekurangan Inovasi dan Pertanian Skala Komersial

Sektor pertanian di Malaysia terus dicirikan sebagai pelaburan rendah dan berisiko tinggi, yang mempengaruhi keseluruhan pengeluaran tanaman. Daripada akses kepada kewangan sehingga akses kepada pasaran, terdapat keperluan untuk memberi lebih banyak sokongan kepada pemain industri pertanian agar mereka dapat memenuhi potensi industri.

Perubahan Iklim

Seperti negara lain, Malaysia juga tidak terlepas daripada kesan perubahan iklim. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Malaysia mengalami musim kering dan taburan hujan yang melampau dan jika isu alam sekitar tidak ditangani, Malaysia diunjurkan mengalami peningkatan suhu sehingga 1.5°C menjelang 2050.


2.0 Komoditi

Industri perlombongan Asia dijangka turun sebanyak 0.8% dalam dekad akan datang (2020-2030); walau bagaimanapun, industri perlombongan Malaysia diramalkan akan mengalami pertumbuhan sederhana selepas tahun 2020 dengan CAGR 0.2% (2020- 2030). Malaysia mempunyai potensi besar dalam industri ini kerana kelebihan sumber mineral pada RM4.11 trilion masih belum diteroka sepenuhnya. Daripada jumlah ini, unsur nadir bumi (REE) sahaja adalah bernilai sebanyak RM741 bilion.

Halangan Masuk ke Pasaran untuk Pemain Tempatan

Pasaran perlombongan komoditi Malaysia dibentuk oleh syarikat besar yang menerajui keseluruhan industri. Gabungan industri ini menimbulkan cabaran kepada pemain kecil tempatan untuk menceburi pasaran yang telah mempunyai halangan sedia ada melibatkan kos permulaan yang besar.

Akses Terhad kepada Dana

Pada masa ini, terdapat kekurangan pemain Bumiputera di aliran pertengahan akibat modal permulaan yang besar diperlukan untuk menceburi bidang perlombongan aliran ini. Di samping itu, dana sedia ada juga terhad untuk membantu pengusaha Bumiputera menembusi industri. Berdasarkan kajian kebolehlaksanaan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli (KeTSA), modal permulaan sebanyak ASD300 juta diperlukan untuk pengusaha aliran pertengahan bagi memulakan operasi.


Perlombongan dan Penggalian yang Mampan

Oleh kerana perlombongan dan kuari nadir bumi boleh memberi kesan negatif kepada alam sekitar, kegiatan ini dapat mengundang kritikan daripada masyarakat. Industri ini juga menghadapi kekurangan tanah kerana kebanyakan kawasan penggalian terletak di kawasan hutan simpan. Ini bermakna syarat yang ketat diperlukan untuk memulakan sebarang aktiviti di kawasan tersebut.

Keupayaan R&D yang Rendah

Oleh kerana industri ini dimonopoli oleh syarikat asing dan penglibatan Malaysia dalam industri ini masih di tahap awal, keupayaan R&D dalam industri adalah rendah sekali gus mengehadkan kemajuan teknologi dan inovasi produk yang berpotensi. Untuk menggalakkan kemajuan dan meningkatkan rantaian nilai, lebih banyak sokongan terhadap aktiviti penyelidikan dan pembangunan diperlukan untuk membangunkan teknologi dan keupayaan penyelidikan baharu untuk industri, termasuk dari segi tenaga kerja.