PA 1

Mempercepat Pembangunan
Sosioekonomi Bumiputera

PA 2

Menambah Baik Tadbir Urus Dan Memperkukuh
Penyampaian Perkhidmatan

PA 3

Memperkukuh Pendidikan
Dan Memperkasa Modal Insan

PA 4

Meningkatkan Daya Tahan Dan Kemampanan
Perniagaan Bumiputera

PA 5

Meningkatkan Penciptaan
Kekayaan Bumiputera

PA 6

Memanfaatkan Sepenuhnya Tanah Rizab Melayu
Dan Instrumen Wakaf

PA 7

Memastikan Pemilikan Ekuiti
Korporat Yang Mampan

Aktiviti Pertumbuhan
Ekonomi Utama

Lebih Lanjut

Bidang Transformasi
Ekonomi Bumiputera

Lebih Lanjut