Merangsang Perkembangan Pesat Syarikat Pemula


Inisiatif #1

Mengukuhkan Platform Pembiayaan Alternatif untuk PKS Bumiputera

Instrumen pembiayaan tradisional yang ditawarkan oleh bank biasanya tidak dapat diakses pada peringkat awal perniagaan kerana syarat kelayakan yang ketat yang dikenakan kepada syarikat, termasuk syarat untuk rekod prestasi yang baik dan keuntungan minimum. Sumber pembiayaan alternatif, seperti pendanaan awam akan diperkenalkan kepada PKS Bumiputera. Bagi PKS peringkat pemula, sumber pendanaan alternatif ini penting untuk menyokong fasa penyelidikan dan pembangunan (R&D) untuk meneroka dan memperaku idea perniagaan yang mampan dan membiayai proses pembuktian konsep (PoC).

RM94juta

Pembiayaan


Meningkatkan Pertumbuhan Dan Nilai Perusahaan Kecil Dan Sederhana (Pks) Bumiputera Menerusi Inisiatif Berstrategi


Inisiatif #2

Memudah Cara Pengambilalihan Aset Bukan Teras Oleh Usahawan Bumiputera

Keutamaan akan diberikan kepada syarikat Bumiputera dalam pengambilalihan aset bukan teras yang dilupuskan oleh Syarikat Milik Kerajaan (SOE), GLC, dan GLIC. Sehingga 2018, pemilikan ekuiti korporat Bumiputera kekal rendah pada 16.9%. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera secara signifikan dengan memanfaatkan penjualan aset bukan teras secara progresif oleh SOE, GLC, dan GLIC untuk tempoh pegangan ekuiti yang lebih lama.

RM450juta

Pembiayaan


Inisiatif #3

Menjalinkan Kerjasama Strategik dengan Pelabur Asing untuk Pembangunan PKS Bumiputera

PKS Bumiputera menghadapi cabaran seperti kos infrastruktur yang tinggi, dana yang tidak mencukupi, kekurangan kemahiran pengurusan perniagaan, dan akses yang rendah kepada teknologi. Halangan ini telah menyebabkan PKS Bumiputera ketinggalan dari segi daya saing dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan potensi mereka untuk menjadi pemain global.

Kerjasama strategik dengan pelabur asing dan pengurus dana akan dijalin dengan pemudahcaraan oleh TERAJU dan MIDA ke arah mempersiap PKS Bumiputera untuk menjadi pemain global. Untuk mendorong pertumbuhan, geran padanan akan diberikan bagi menambah pelaburan mereka di dalam PKS Bumiputera terpilih.

RM900juta

Pembiayaan


Inisiatif #4

Pengembangan Program untuk Memudahkan Penyenaraian dan Penggabungan & Pengambilalihan (M&A)

Program sedia ada yang menyokong dan memudah cara penyenaraian dan M&A berpotensi untuk membantu lebih banyak syarikat Bumiputera. Pada masa ini, ia memberikan sokongan nasihat yang komprehensif hanya kepada syarikat Bumiputera yang berpotensi untuk disenaraikan di Papan Utama Bursa Malaysia. Program ini juga mengembangkan rancangan untuk meningkatkan kemampanan perniagaan melalui pertumbuhan organik dan tidak organik, pembiayaan akses nasihat, dan pengukuhan proses tadbir urus.

RM346juta

Pembiayaan


Inisiatif #5

Menggalakkan Usaha Sama dengan Syarikat Bukan Bumiputera

Berdasarkan prestasi masa lalu, syarikat Bumiputera mempunyai kadar kejayaan yang lebih rendah dalam membida projek yang ditawarkan oleh organisasi di dalam dan luar negara. Oleh itu, usaha sama antara syarikat Bumiputera dan bukan Bumiputera akan digalakkan untuk melaksanakan usaha antarabangsa secara bersama, dan akhirnya meningkatkan kadar kejayaan syarikat Bumiputera dalam tawaran tender. Insentif akan diberikan oleh Kerajaan untuk mendorong kerjasama ini. Ini untuk memastikan syarikat Bumiputera yang berkebolehan mendapat sokongan yang mencukupi untuk mengembangkan perniagaan mereka di luar Malaysia, dan mendapatkan pendedahan serta pengalaman antarabangsa.

RM97juta

Pembiayaan