Membangunkan Juara Logistik Bumiputera Dan Menjadikan Malaysia Hab Logistik Serantau

“Kejayaan pelaksanaan program pembangunan di bawah KEGA Logistik, Pengangkutan & Mobiliti Lestari akan menyumbang kepada GOS bernilai RM15.86 bilion dan mencipta 5,883 pekerjaan langsung kepada sektor ini.”

Program Pembangunan #1

Juara Logistik Bumiputera Nasional


Program Pembangunan 1.1

Juara Logistik Bumiputera Nasional

TERAJU akan menjadi pemudah cara untuk syarikat Bumiputera mendapatkan konsesi dan pembiayaan serta memastikan integrasi di sepanjang rantaian nilai terutamanya dalam segmen CEP dan LMD. TERAJU juga akan memudahkan penyatuan dan pengambilalihan (M&A) untuk menggalakkan integrasi di sepanjang rantaian nilai bermula dari Penghantar sehingga kepada LMD.

RM3.99bilion

GOS

RM13.55bilion

Pembiayaan

3,268

Pekerjaan

Program Pembangunan 1.2

Juara Logistik Bumiputera Serantau

TERAJU akan membantu syarikat Bumiputera untuk memperolehi pembiayaan bagi perkembangan aset dalam pasaran baharu seperti pinjaman mudah, kemudahan kredit, geran pembangunan dari bank dan Agensi Kerajaan, serta menggalakkan usaha sama antara pemain logistik dan penyedia e-dagang.

RM9.36bilion

GOS

RM14.97bilion

Pembiayaan

180

Pekerjaan


Program Pembangunan 1.3

Malaysia sebagai Hab Logistik Serantau

TERAJU akan memudah cara kemasukan perusahaan Bumiputera ke dalam Zon Perdagangan Bebas Digital (DFTZ) dan menggalakkan penggunapakaian Revolusi Industri 4.0 (IR4.0) dan teknologi digital dalam perniagaan mereka. Selain itu, Kerajaan akan memberi tumpuan kepada liberalisasi operasi landasan kereta api nasional terpilih bagi membolehkan syarikat Bumiputera untuk menggalakkan peralihan modal daripada jalan raya ke landasan kereta api.

RM1bilion

GOS

RM2bilion

Pembiayaan


Program Pembangunan #2

Hab Logistik Utara – Pelabuhan Darat Perlis (PIP)

Perdagangan rentas sempadan antara Thailand dan Malaysia adalah penyumbang utama ekonomi dan akan meletakkan penekanan kepada pelaksanaan hab oleh perusahaan Bumiputera. Program pembangunan ini akan melaksanakan Hab Logistik Utara – Pelabuhan Darat Perlis, yang akan dikendalikan oleh perusahaan Bumiputera.

Program pembangunan ini dijangka akan melengkapkan rangkaian logistik kebangsaan; pengoptimuman infrastruktur dan perkhidmatan rel; dan mentransformasi Perlis sebagai hab logistik.

RM550juta

GOS

RM449.50juta

Pembiayaan

1,500

Pekerjaan


Meningkatkan Ruangan Baharu Dalam Mobiliti Lestari


Program Pembangunan #3

Penggunaan Teknologi Hidrogen

Program ini selaras dengan Dasar Inovasi, Teknologi dan Sains Nasional serta Dasar 4IR akan datang, Dasar Nanoteknologi Nasional dan Hala Tuju Teknologi & Ekonomi Hidrogen. Bagi memulakan projek ini, Kerajaan akan menggunakan Reaktor Atas Kenderaan Hidrogen NanoMalaysia (OBHGR) yang merupakan peralatan penjanaan tenaga on-site yang boleh digunakan secara meluas di pelbagai tempat seperti tanah, perairan dan udara. Teknologi ini akhirnya akan dilesenkan kepada pengilang.

RM14juta

GOS

RM30.32juta

Pembiayaan

38

Pekerjaan

Program Pembangunan #4

Pusat Bateri Malaysia

Malaysia merancang untuk mengeluarkan bateri ion litium dengan teknologi grafen dengan menggunakan sumber minyak kelapa sawit untuk kenderaan elektrik dan barangan elektronik pengguna. Penggunaan grafen akan meningkatkan prestasi dan jangka hayat bateri.

RM263juta

GOS

RM116juta

Pembiayaan

156

Pekerjaan


Program Pembangunan #5

Menerajui Mobiliti Hijau

Strategi 4.3 Dasar Pengangkutan Nasional (NTP) memberi penekanan khusus kepada mempercepat pelaksanaan inisiatif mobiliti rendah karbon dengan mengurangkan pembebasan karbon dan menggalakkan mobiliti hijau. Dengan penekanan berterusan daripada permintaan global dan intervensi Kerajaan, syarikat Bumiputera berpeluang untuk memacu agenda hijau negara.

RM189juta

GOS

RM19.75juta

Pembiayaan

92

Pekerjaan

Program Pembangunan #6

Penyatuan dan Pengaktifan semula Kapal Peronda Pesisir Pantai (OSV) yang tersadai

Langkah penyatuan bertujuan untuk menyatukan aset tak dipakai, memastikan kemampanan dan meningkatkan daya saing syarikat Bumiputera. Ia juga akan menjana dana untuk membaiki dan menaik taraf aset usang, meneroka potensi penggabungan & pengambilalihan syarikat termasuk melibatkan kepentingan daripada GLC dan GLIC serta meneroka potensi pengerahan aset untuk projek PETRONAS.

RM14.9juta

GOS

RM35.99juta

Pembiayaan

123

Pekerjaan


Program Pembangunan #7

Peluasan dan Pemodenan Perkapalan dan Kapal Tangki Minyak

Bagi memastikan kepatuhan sewajarnya, Kerajaan akan memberi tumpuan untuk memperluas perkhidmatan perkapalan dan tangki minyak dengan peruntukan RM3.7 bilion yang diumumkan dalam Belanjawan 2021 oleh Kementerian Kewangan (MOF). Ini meliputi peruntukan untuk Jabatan Maritim dan Skim Logistik. Kerajaan juga akan menggerakkan Majlis Perkapalan Negara sebagai kunci utama usaha promosi kapal dan pelaut Malaysia serta memudah cara usaha perolehan modal dan pembiayaan bagi tujuan peluasan dan pemodenan sektor perkapalan negara. Sasaran utama kawasan pasaran adalah Terusan Suez -Lautan Pasifik yang meliputi 14 buah negara termasuk Timur Tengah, Papua New Guinea, ASEAN, Asia Selatan, China, Jepun dan pelabuhan lain yang berkaitan.

RM38.6juta

GOS

RM258.18juta

Pembiayaan

147

Pekerjaan

Program Pembangunan #8

Menggerakkan Perkhidmatan Feri Bumiputera antara pelabuhan Malaysia dan Indonesia

Bagi memastikan ruang persaingan yang adil, konsortium Syarikat Pelayaran Bumiputera akan membentuk armada feri penumpang untuk memenuhi peningkatan permintaan yang seterusnya akan mencipta lebih peluang pekerjaan bagi pekerja Malaysia dan Bumiputera. Matlamatnya adalah untuk membentuk usaha sama dengan pengendali feri Indonesia. Usaha sama ini dibuat dengan hasrat memecah halangan kemasukan dikenakan pengendali feri Indonesia seterusnya memperkenalkan penggunaan kapal yang lebih moden berbanding dengan kapal yang digunakan sekarang.

RM29juta

GOS

RM20.67juta

Pembiayaan

55

Pekerjaan


Program Pembangunan #9

Membangunkan Sebuah Syarikat Pengendali Kapal Korek Milik Bumiputera Yang Tersohor

Kerajaan akan mengenal pasti beberapa syarikat untuk melakukan projek pengorekan. TERAJU akan bertindak sebagai pemudah cara Kerajaan bagi membentuk konsortium terdiri daripada syarikat terpilih dengan rekod kerja baik. Ini boleh dilakukan menerusi penggabungan dan pengambilalihan untuk memperkemas operasi dan memastikan kemampanan perniagaan.

RM406juta

GOS

RM434.16juta

Pembiayaan

324

Pekerjaan