Aliran Keluar Modal Berkaitan dengan Buruh Asing yang Tinggi

Buruh asing di sektor pembinaan telah meningkat seiring dengan pertumbuhan sektor pembinaan. Buruh asing dalam sektor pembinaan menunjukkan perkembangan yang lebih pantas berbanding sektor lain, lonjakan daripada sekitar 220,000 pekerja pada tahun 2012 kepada 745,000 pekerja pada tahun 2015.

Jumlah pekerja asing yang lebih tinggi juga menyebabkan aliran keluar modal yang tinggi dalam bentuk pengiriman wang. Jumlah kiriman wang pekerja asing meningkat daripada RM9.17 bilion pada tahun 2012 kepada RM17.56 bilion pada tahun 2015.


Perbelanjaan Modal (CAPEX) dan Kos Permulaan yang tinggi

Oleh kerana kos pendahuluan tinggi , CAPEX diperlukan dalam mendirikan kilang IBS, mendapatkan peralatan dan perisian canggih, dan menggaji profesional berkemahiran tinggi, penggunaan IBS jauh lebih sesuai untuk projek pembinaan yang besar dan di kawasan bandar dengan kemampuan untuk mencapai ekonomi skala. Ini adalah kebiasaan yang mengakibatkan penyertaan terhad kontraktor Bumiputera dalam bidang pertumbuhan masa depan yang lain seperti projek kereta api, IBS dan pembinaan berkaitan minyak & gas. Dengan kurang daripada 10% kontraktor Bumiputera terlibat dalam jenis projek-projek ini, ia memberi peluang kepada pemain Bumiputera untuk memanfaatkan pembangunan teknologi IBS.


Pengetahuan Teknikal Kontraktor Bumiputera dalam IBS yang rendah

Dari segi penyertaan Bumiputera, penglibatan mereka dalam IBS masih agak rendah. Walaupun kontraktor Bumiputera merupakan 83% daripada kontraktor binaan, pada masa ini hanya 27% daripada Pembekal Bumiputera IBS yang berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB). Selain itu, majoriti kontraktor tidak mempunyai akses kepada latihan dan pengetahuan terkini sehingga menjadikan mereka kurang berdaya saing dalam rantaian bekalan IBS.

Permintaan Terhad dalam Projek

83% daripada kontraktor IBS Bumiputera yang berdaftar menghadapi kesukaran untuk mendapatkan projek kerana permintaan yang terhad terhadap projek. Ini kerana kebanyakan kontraktor Bumiputera berada dalam kategori G1-G4 dan hanya boleh terlibat dalam pembinaan unit harta tanah atas tanah, dan bukan bangunan bertingkat. Oleh itu, kilang IBS hanya beroperasi pada kapasiti 50% – 60%, menjadikannya kurang popular dalam kalangan kontraktor kelas rendah.